Översättningstjänster av högsta kvalitet

The Language Store® tillhandahåller översättningar inom en rad olika ämnesområden.

I vår kompetens ingår bl.a. IT, energiteknik, medicin och medicinteknik samt spel (främst dataspel).

Vi erbjuder följande tjänster: 

Översättning

Vi översätter facktexter inom de flesta ämnesområden. Några exempel på områden är IT, reklam/marknadsföring och medicin. Vi översätter inte skönlitteratur eller undertexter.
Målspråk i de flesta av våra uppdrag är svenska, men vi hanterar även andra språk och våra översättare har alltid målspråket som modersmål.

Lokalisering

Vi erbjuder lokalisering (lokal anpassning) av bland annat spel, främst dataspel. I företaget finns stor kunskap om dataspelsvärlden och vi har lång erfarenhet av översättning och lokalisering av dataspel. 

Språkgranskning 

Vi erbjuder också språkgranskning av översatta texter av en annan person än översättaren. 

Flera språk?

Huvudmålspråk är svenska, men vi tillhandahåller även översättningar till ett flertal andra språk. Alla våra översättare har målspråket som modersmål.

Kontakta oss

Du når oss säkrast

måndag-fredag 9.00-15.00